Blanketter

 

Reklamationsblankett

Fyll i noggrant och printa ut blanketten. Kom också ihåg att underskriva blanketten. 

Bifoga all kontakt du haft med försäljaren, inklusive möjliga kvitton, avtal, reserveringsbekräftelser etc. Detta gör behandlingen av reklamationen snabbare. Ifall det är frågan om ett brott eller ett misstänkt brott, vänligen bifoga även brottsanmälan du gjort till polisen. Vi kontaktar dig ifall vi behöver mer information gällande fallet.

Undertecknad blankett samt bilagor kan returneras per post till:

COMPASS CARD

Kod 5019094

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (portot är betald)

 

Fullmakt

Du kan genom en fullmakt befullmäktiga en annan person till att sköta dina MasterCard -kortärenden. Skicka den ifyllda fullmakten per post till:

COMPASS CARD

Kod 5019094

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (portot är betald)

 

Blanketter