Dataskydd

För oss på Compass Card är det viktigt att behandla dina personuppgifter omsorgsfullt och noggrant. Nu förstärks skyddet och transparensen vid behandling av personuppgifter ytterligare i och med införandet av den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Det nya regelverket börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter då den nu gällande finska personuppgiftslagen.

Vi följer våra partners dataskyddspolicyn, beroende på, varifrån din kundrelation till oss har kommit. Bifogat hitta du länkarna till våra partners dataskyddspolicyn;

 

Ålandsbankens kunder:

https://www.alandsbanken.fi/sv/integritet-villkor/integritetspolicy

 

Hypos, och kunder via Hypo:

http://www.hypo.fi/tietosuoja/

 

Euroloans kunder:

https://www.euroloan.fi/tietosuoja