Frågor & svar

Fakturering och betalning av faktura

Det finns ett minus (-) tecken framför slutsaldot på fakturan, vad betyder detta?
Minustecken framför en händelse på fakturan betyder att det är återbetalning eller kreditering. Om det finns ett minustecken framför slutsumman på fakturan betyder det att du har tillgodosaldo på ditt kreditkonto. Kommande kortköp dras av automatiskt från tillgodosaldot.
Enligt vilken kurs omvandlas transaktioner som gjorts i annan valuta än euro till euro?
Inköp och kontantuttag som gjorts i annan valuta än euro konverteras till euro av MasterCard Europe, enligt MasterCards s.k. grossistkurs, som gäller den dag då MasterCard mottar korttransaktionen. I samband med konverteringen har MasterCard rätt att göra ett påslag om högst 1,95 % på beloppet som konverteras till euro. Du kan kontrollera riktgivande kurser för valutaväxling på MasterCards internationella sidor.Obs. Det auktoriserade beloppets valutakurs är inte alltid samma som transaktionens.
Hur räknas månadsraten?
Månadsraten beräknas på den aktuella månadens kontosaldo. Eventuella räntor och avgifter läggs till månadsraten. Den minsta möjliga månadsraten är dock minst 30 euro + räntor och avgifter.  Understiger kontosaldot 30 euro faktureras skulden i sin helhet. 
Jag behöver tillfälligt höja på min kreditlimit, hur skall jag gå tillväga?
Du kan när som helst göra en extra inbetalning till ditt kreditkonto med de betalningsuppgifter och det referensnummer som finns på fakturan. Det tar ca 1-3 bankdagar förrän betalningen har registrerats på ditt kreditkonto. Om du vill, kan du också ansöka om en höjning av kreditlimiten via nättjänsten eller genom att ringa Compass Cards kundtjänst. I samband med en godkänd höjning debiterar vi en avgift enligt prislistan.
Jag har räknat ihop mina kortköp på fakturan, men det stämmer inte med fakturans slutsumma, vad kan det bero på?
Om du har haft flera korthändelser under faktureringsperioden, fortsätter faktureringsperiodens händelser på fakturans baksida.
Jag kan inte betala månadsraten enligt förfallodagen, vad skall jag göra?
Kontakta Compass Cards kundtjänst för att avtala om eventuell betalningstid eller en mindre betalningsrat.
Jag vill betala mera än månadsraten, hur skall jag göra då?
Du kan när som helst göra en extra inbetalning på ditt kreditkonto, eller betala mera än minimiraten. Fakturans referensnummer är alltid den samma och den styr dina betalningar in på ditt eget kreditkonto.
Vad betyder betalningsfria månader?
Man kan välja två (2) inte på varandra följande betalningsfria månader per kalenderår.  Vi skickar även under betalningsfria månader en faktura/kontoutdrag till kännedom, men minimiraten är då 0,00 euro.  Avgifter och räntor från den betalningsfria månaden debiteras i samband med följande månads faktura.
Vad betyder regionsbegränsning? Hur kan jag ändra på den?
Du kan välja att ditt kort endast kan användas i Finland eller alternativt på ett bredare område som bättre passar dig.  Begränsningen gäller auktoriserade kortbetalningar samt kontantuttag vid automat. Begränsningen gäller inte inköp på internet, förutom tjänster såsom t ex Spotify och Netflix. Du kan enkelt ändra på begränsningen i din nättjänst eller genom att ringa Compass Cards kundtjänst. 
Varför får jag en faktura trots att jag har en betalningsfri månad?
Ifall den föregående månadens faktura varit obetald förverkligas inte den betalningsfria månaden.Ifall den beviljade kreditlimiten har varit övertrasserad vid tidpunkten för faktureringen, faktureras övertrasseringen i sin helhet oavsett den betalningsfria månaden.
Vilka är alternativen för förfallodag/faktureringsperiod?
Det finns två alternativ till förfallodag, den 15:e eller månadens sista bankdag.Då förfallodagen är den 15:e är faktureringsperioden från månadens 22:a dag till påföljande månads 21:a dag. I fall förfallodagen är månadens sista bankdag är faktureringsperioden från månadens 7:e dag till påföljande månads 6:e dag. Fakturorna skapas dock alltid på en bankdag. T.ex. om den 7:e infaller på en lördag, skapas fakturan först måndagen den 9:e, vilket även påverkar faktureringsperiodens längd.
Vilka är faktureringsalternativen?
Du kan antingen välja pappersfaktura eller ansluta din kreditkortsfaktura till e-faktura tjänsten, då fakturan levereras till din nätbank. Mer information om e-faktura tjänsten får du från din egen bank.

Fakturering / Ränta

Hur lång är den räntefria betalningstiden?
Den räntefria betalningstiden för dina inköp är i genomsnitt 40 dagar. Inköp är räntefria fram till den aktuella faktureringsperiodens förfallodag. För uttag och överföringar från kreditkontot räknas ränta från transaktionsdagen. Förutom räntan tas en avgift på det uttagna/överförda beloppet enligt gällande prislista.
Jag har fått en betalningspåminnelse fast jag har betalat min faktura redan, vad beror det på?
Ifall du har betalat det förfallna beloppet innan påminnelsens datering, är påminnelsen obefogad. Det tar ca 1-3 bankdagar för betalningar att registreras på kreditkontot.
På vilken summa räknar man ränta och för vilken period?
Ränta räknas på det belopp som lämnats kvar på kreditkontot från den föregående fakturan. Ränta räknas från och med dagen efter fakturans förfallodag fram till följande fakturas förfallodag.
Vad skall jag göra om det finns en transaktion på min faktura som jag inte känner igen?
Kontakta Compass Cards kundtjänst.

Kort / Allmänt

Kan jag själv välja min personliga kod (PIN)?
Du kan själv bestämma din PIN kod i samband med kortansökan.  För detta behöver du ett formulär för val av PIN-kod, som du får från banken eller genom att vara i kontakt med vår kundtjänst.t
Vad är leveranstiden för det nya kortet?
Leveranstiden för det nya kortet är ca 2 veckor efter att kortansökan har blivit godkänd. Vi kontaktar dig ifall vi behöver mera information gällande ansökan.
Vad betyder MasterCard SecureCode?
Alla Compass Cards MasterCard-kort är automatiskt anslutna till MasterCard SecureCode -tjänsten. När du handlar med ditt kort på Internet identifierar MasterCard SecureCode båda parter: köparen och säljaren. 
Vad skall jag göra då jag märker att mitt kort är borttappat/stulet?
Om kortet blir stulet, försvinner eller om en automat utomlands behåller kortet, skall en anmälan om detta göras till spärrtjänsten 24 h/dygn: + 358 020 333
Var ligger felet om nätbetalningar misslyckas då man använder MasterCard SecureCode -tjänsten?
Kortet samt nätbankskoderna/mobiltelefonnumret bör tillhöra samma person. Då man betalar med huvudkortinnehavarens kort bör man använda huvudkortsinnehavarens personliga nätbankskoder. I fall nätbetalningen sker med parallellkortinnehavarens kort bör identifieringen ske med parallellkortinnehavarens nätbankskoder. Man får inte heller vara inloggad i nättjänsten samtidigt som man gör en SecureCode identifiering.Man bör även försäkra sig om att webbläsarens tillåter:CookiesJavaScript
Vilka är alternativen för månadsraterna?
Månadsraterna är 5%, 10%, 20% eller 100%.