Ålandsbanken Abp förvärvar minoritetens andel i Ab Compass Card Oy Ltd

Ålandsbanken Abp förvärvar minoritetens andel i Ab Compass Card Oy Ltd Ålandsbanken har den 18 december 2014 slutit avtal om att från S-Banken förvärva deras innehav om 34 procent i Ab Compass Card Oy Ltd. Efter förvärvet är bolaget ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken.

Ålandsbanken (66 procent) och Tapiola Bank (34 procent) grundade Compass Card år 2006 för utgivning av kredit- och debitkort på den finska marknaden. Compass Card erbjuder skräddarsydda kortlösningar och har idag ca 160 000 debitkort och 55 000 kreditkort utgivna.

Compass Card kommer fortsättningsvis att erbjuda S-Bankens befintliga kortkunder den nuvarande servicen under åtminstone år 2015.

Förvärvet förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på Ålandsbankenkoncernens resultat eller egna kapital.

 

För ytterligare information kontakta:

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505

Vd Pekka Ylihurula,S-Banken Ab, tfn +358 (0)50 388 3800

Vd Kimmo Autio, Compass Card Oy Ltd, tfn + 358 (0)400 418 691