Bli bekant med Kontaktlös betalning

Du kan enkelt och säkert betala små, under 50 euros kortköp med kontaktlös betalning, utan att behöva knäppa in kortets PIN-kod. Vid kontaktlös betalning avläses kortet så att du för kortet på några centimeters avstånd från betalterminalen. Betalterminalen ger en ljud- och/eller ljussignal om att betalningen har lyckats. Den euromässiga max beloppet för kontaktlös betalning varierar i olika länder.

I vissa situationer är det säkrare att använda kontaktlös betalning än att godkänna en transaktion med PIN-koden. Till exempel vid bardisken eller caféets kassa kan ingen se din PIN-kod, vilket minskar på risken för missbruk ifall kortet blir stulet eller tappas bort. Ditt ansvar för obehörig användning av kortet slutar då du anmält kortet spärrtjänsten.

Då och då kräver betalterminalen ändå att man läser av chipet och/eller kvitterar betalningen med PIN-kod av säkerhetsskäl. För att ytterligare öka säkerheten på kortet kan du begränsa kortets geografiska användning och användning på Internet.