Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25.5.2018

Det är viktigt för oss på Compass Card, att du kan lita på att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och noggrant. 

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för att du ska kunna ingå avtal med oss, och för att vi ska kunna administrera och fullgöra avtalen. Vi behandlar även dina personuppgifter för att uppfylla lag- och myndighetskrav, till exempel krav på kundkännedom, säker identifiering och för att motverka penningtvätt. Personuppgifterna används även för marknads- och kundanalyser bland annat vid utveckling av våra produkter och tjänster, och för kundutskick. Du hittar i dina kortvillkor kort info om personuppgifters behandling hos Compass Card.

För att vi följer våra partners dataskyddspolicyn, har vi även satt länkar till dessa på vår sida:

Dataskydd

 

Med vänlig hälsning,

Compass Card