Finansbraschens strejk bekräftad 28-29.12.2017

Finansieringsbranschens strejk börjar i morgon 28.12.2017

Compass Cards telefontjänst kommer att ha stängt under strejken 28.12.-29.12. Vi öppnar vår telefontjänst igen 2.1.2018 klo 9:30. 

I brådskande ärenden kan du kontakta oss per e-post customerservice@compasscard.fi, men det är bra att förbereda sig till, att svaren kan dröja längre än normalt. Som Ålandsbankens kund kan du alternativt även kontakta bankens kundervice.

Om du behöver spärra ditt kort rekommenderar vi att du ringer spärrtjänsten +358 20 333.

Vi hoppas du har förståelse för situationen och vill tacka dig på förhand för ditt tålamod och din förståelse under strejktiden och beklagar de eventuella olägenheter det här kan medföra.

Kundtjänst
Ab Compass Card Oy Ltd