Störningar i kortbetalningar utomlands

En del av våra kunder har den 12.6 haft störningar i kortbetalningar utomlands. Felet utreds som bäst, och vi hoppas att få saken åtgärdad så fort som möjligt. Vi beklagar eventuella olägenheter!