Testa hurudan kortvakt du är

Hur bra känner du igen kortbetalnings fällorna? Kan du bli lurad? Testa, hur bra du känner igen kortsäkerhet och vinn 50 euros presentkort.

Tävlingen ordnas av korttiturvallisuus.fi. Deltagningstiden är 10.10.2017-10.11.2017. I tävlingen kan delta i Finland bosatta, myndiga sunda personer.

Tävlingen ordnas tyvärr bara på finska. https://www.korttiturvallisuus.fi/korttiturvallisuustesti/