Vi uppdaterar vårt kortsystem 17-19.11.2018

Under uppdateringen av vårt kortsystem kan du tyvärr inte lyfta pengar med våra MasterCard kort från OTTO. -automaterna. Det går dock att betala inköp med korten som vanligt under uppdateringen.  Vi uppmanar dig att ta ut kontanter vid behov innan uppdateringen.  Vi beklagar besväret som uppdateringen eventuellt orsakar!